Gierig naar nieuws

De categorie “Gierig naar Nieuws” op dit weblog deed een frequent bezoekster twijfelen. Officieel mag het niet, bleek na het voorleggen van deze kwestie aan experts. Kawoot:

“De wending ‘gierig naar (voor) nieuws’ is niet correct. U kunt wel ‘begerig naar nieuws’ gebruiken, maar het woord ‘nieuwsgierig’ komt veel vaker voor.”

Je kunt gierig met geld zijn. Maar “gierig naar nieuws” wordt in de volksmond wel degelijk gebruikt (niet dat het bestaan gelijk grammaticale juistheid garandeert). Zie hier.

Aangezien dit al de zoveelste keer is dat ik dit woord als zodanig gespeld zie staan:
Het is ‘nieuwsgierig’ als in ‘nieuws-gierig’ … gierig naar nieuws).

En een titel op het Volkskrantblog: “Ik ben erg gierig naar succes, want dit is wat ik wil”

Nieuwsgierigaards die we er zijn, we zijn nieuwsgierig naar gierigheid naar nieuws.