Kat doet een kunstje…

Wonderlijk, hoe deze kat zichzelf in de fles cq. vaas weet te wringen…