Nieuw woord: straatvrager

straatvrager (de ~)
1 iem. die tot beroep heeft het ondervragen of tot een aankoop verleiden van individuen in drukke winkelstraten.

Fenomeen in Nederland. Uitgezonden door energiebedrijven, kranten, telefoonaanbieders, daklozenbewegingen en cultuurfondsen.