Ware woorden: baardmaaier

baardmaaier (de ~)
1 toestel om een reeds lang verwaarloosde baard mee te scheren.