Ware woorden: Blijlage

blij·la·ge (de ~)

1 geschrift dat bij een ander stuk gevoegd is, om de lezer vrolijk, opgewekt, vreugdevol te maken > blijblad