Ware Woorden: Bloto

bloto (de ~ ; bloto’s; blotootje)

1 fotografische opname van een bloot persoon
2 afdruk van een fotografische opname van een bloot persoon