Ware woorden: Fritureluurs

fritureluurs (bn.)
1 verdwaasd door het eten van vet vet.

fritureluur (de ~ (m.), ~s)
1 in vochtige olie broedende waadvogel met een vette, rechte snavel en oranje poten.

En nu laten we de frituur weer de frituur. Tja, mooi zijn die dingen.
frituur